PLENS

Detall punt del ple

Dictamen d'aprovació de la composició i les normes de funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, adaptada als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Resultat: Aprovat

Abstenció del regidor no adscrit, Dimitri Defranc; a favor, la resta

Àmbit: PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho