PLENS

Detall punt del ple

Proposta de rectificació d’errades materials no substancials de l’Ordenança municipal per a l’agilitació del tràmit de les llicències urbanístiques, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de data 21 de gener de 2019.

Resultat: Aprovat

Abstencions del PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc; la resta a favor

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho