PLENS

Ordre del dia | Plenaris

Ple ordinari de febrer

2021-02-15 | 16:00:00

Punt
Tema
Votació
0
Pendent (no debatut)

25
Aprovat per unanimitat