PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’adhesió d’aquest Ajuntament a la 'Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat'.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Serveis a la ciutadania

Presentat per: Equip de govern