PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'aprovació Text Refós del Pla Especial de la parcel·la ubicada a l'Av. de les Mines, 23. (Exp. núm. 82002/06).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de GovernEscolta-ho