PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'assumpció de competències d'inspecció i sancionadores en matèria d'establiments públics, espectacles públics i activitats recreatives.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Medi ambient, valors cívics i mobilitat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho