PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Decret d’alcaldia núm. 6/2011, de 10 de gener, de nomenament de Tresorera accidental.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'oficiEscolta-ho