PLENS

Detall punt del ple

Proposta de dació de compte del Decret d’alcaldia núm. 3/2011, de 3 de gener, sobre constatació canvi denominació social empresa adjudicatària contracte gestió serveis recollida residus i neteja viària.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Despatx d'oficiEscolta-ho