PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal Socialista-Ciutadans pel Canvi per tal d’establir uns criteris comuns d’actuació quan s’afecti per raons d’obres o actes ciutadans l’espai públic.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Declaració institucional

Àmbit: Mocions grups municipals

Presentat per: PSC