PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2012 d’inici d’expedient d’expropiació forçosa de l’àmbit del polígon d’actuació 01 Rius i Taulet de la MPPGM de Can Busquets i altres del municipi.

Resultat: Retirat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Presentat per: CiU