PLENS

Detall punt del ple

Moció conjunta dels grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans de rebuig de qualsevol increment de taxes en el rebut de l’aigua per a 2016.

Resultat: Aprovat

vots a favor, amb l'esmena 1 incorporada, amb 7 abstencions, tres en contra i 14 a favor

Àmbit: MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS

Presentat per: Partit Popular i de CiutadansEscolta-ho