PLENS

Detall punt del ple

Moció sobre modificació parcial de la deteminació a efectes econòmics del règim de dedicació a les àrees de responsabilitat política

Resultat: Aprovat

12 a favor (vot qualitat alcaldessa), 12 en contra i una abstenció

Àmbit: Mocions d'alcaldiaEscolta-ho