PLENS

Detall punt del ple

Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-MES, ICV-EUiA i Convergència per tal que la targeta verda metropolitana s'implanti sense discriminar els municipis pertanyents a l'AMB fora de la Zona 1 de Tarificació Integrada

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Mocions dels grups municipalsEscolta-ho