PLENS

Detall punt del ple

Dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 5.541 de 12.12.2019 de compareixença municipal en el RCA núm. 420/2019 - Expedient 36149/2019.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament urbà i habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho