PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 4736/2021 de data 22.12.2021, d'aprovació d'una operació de crèdit a curt termini a PROMUSA. (Exp. 51755/2021)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de governEscolta-ho