PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’Expedient núm. 8 de modificació de pressupost municipal pel 2008, i de resolució d’expedient d’innecessarietat de llicència de divisió horitzontal per novar el termini de crèdit hipotecari del CMSC.

Resultat: Aprovat

Àmbit: Economia i Organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho