PLENS

Detall punt del ple

Aprovació esborrany acta sessió constitutiva de la nova corporació municipal celebrada en data 11 de juny de 2011.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESPATX D'OFICIEscolta-ho