PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de diverses resolucions d'alcaldia relatives a cessament de personal eventual.

Resultat: Aprovat

Dació de compte

Àmbit: DESPATX D'OFICIEscolta-ho