PLENS

Detall punt del ple

Moció sobre aprovació reglamentària de quadre econòmic de retribucions i indemnitzacions a membres del Consistori i Grups Municipals i determinació a efectes econòmics del règim de dedicació a les àrees de responsabilitat política.

Resultat: Aprovat

15 vots a favor
6 vots en contra
4 abstencions

Àmbit: MOCIONS ALCALDIAEscolta-ho