PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació dels convenis urbanístics, subscrits amb adhesió al projecte de Modificació puntual del PGM de zones verdes en els àmbits de Valldoreix i altres del municipi. (Exp. núm.83003/10)

Resultat: Aprovat

18 vots a favor
6 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho