PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació de la concreció aplicativa de la reducció del 15% del contracte de conservació i manteniment dels parcs i jardins públics de Sant Cugat del Vallès aprovada pel Ple Municipal en sessió de 19 de desembre de 2011 (Exp. Núm. 107/10).

Resultat: Aprovat

21 vots a favor
3 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho