PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de acord adoptar per de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2014 de formulació de recursos de cassació davant sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Expedient RCA 205/2010

Resultat: Aprovat

19 a favor
6 abstencions

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho