PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de Resolució d’Alcaldia 1.545/16 sobre nova composició Junta de Govern Local, nomenament de Tinències d’Alcaldia i Regidories Delegades amb atribució d’àrees de responsabilitat política.

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: Despatx d'ofici

Presentat per: Equip de governEscolta-ho