PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l’àmbit del teatre de La Unió. (Exp. núm. 83005/16).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Urbanisme, mobilitat i habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho