PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’acord d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals per la resta de l’exercici 2016.

Resultat: Aprovat

Aprovat amb vots a favor de tots els partits menys el PP, que s'absté

Àmbit: Economia, empresa, ocupació i recursos humans

Presentat per: Equip de governEscolta-ho