PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’aprovació de l’acta administrativa de cessió anticipada, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’un terreny qualificat de sistema de protecció de sistemes generals (clau 9), verd públic (clau 6 b), vial i aparcament (clau 5), pel P

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA

Presentat per: Equip de GovernEscolta-ho