PLENS

Detall punt del ple

Proposta aprovació concertació préstec de llarg termini per import de 550.000€, amb la Caixa d’Enginyers, per al finançament de despeses corrents necessàries i urgents, derivades del pagament d’interessos de demora per expropiacions

Resultat: Aprovat

Vots a favor de l'equip de govern i Junts
Abstenció de Cs

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho