PLENS

Detall punt del ple

Aixecament de la suspensió acordada del contracte de serveis de conservació i manteniment de l'arbrat públic, lot 2: manteniment d'escossells i reg de l'arbrat viari. (Exp. 8493/2018 - 55/2017)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

Presentat per: Equip de governEscolta-ho