PLENS

Detall punt del ple

Inici treballs pe l'estudi envers eventual modificació planejament de l'àmbit identificat gràficament en el plànol que s'incorpora d'annex a la present proposta, amb objectiu de preservar valors patrimonials del Cafè Catalunya i del conjunt arquitectònic

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho