PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació de la instrucció reguladora per a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada prèvia i plena posterior, en matèria de despeses i ingressos, aprovada en el Ple de 19 de febrer de 2019.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho