PLENS

Detall punt del ple

Proposta per a sotmetre a l'aprovació del Ple de la Corporació municipal el control de la comptabilitat de les assignacions econòmiques atorgades als Grups Polítics Municipals, corresponent als anys 2019 i 2020.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho