PLENS

Detall punt del ple

Aprovació definitiva del "PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DEL CAMI ESCOLAR, ENTRE EL PONT DEL DIARI I EL CEIP LA FLORESTA", prèvia resolució de les al·legacions presentades.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Desenvolupament Urbà i Habitatge

Presentat per: Equip de governEscolta-ho