PLENS

Detall punt del ple

Modificació de representants municipals en òrgans col·legiats de caràcter supramunicipal i altres òrgans col·legiats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Presentat per: Equip de governEscolta-ho