PLENS

Detall punt del ple

Modificació del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres electes de l'Ajuntament. (Exp. 21795/2019)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: GovernEscolta-ho