PLENS

Ordre del dia | Plenaris

Ple extraordinari juliol

2020-07-27 | 18:21:00

Punt
Tema
Votació

2
Pendent (no debatut)