PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació provisional Modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità i planejament vigent en els sectors Eixample Sud i Turó d’en Lluch Nord. (Exp. 83010/07).

Resultat: Aprovat

14 vots a favor
2 vots en contra
2 abstencions

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho