PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’aprovació inici expedient expropiatori per a l’execució del sector E.2.1 del Text Refós del Pla Parcial d’Ordenació Torreblanca per a la creació d’un parc urbà. (Exp. UA 96/08/06 –X/08/12.185).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho