PLENS

Detall punt del ple

Proposta d'acord d'imposició i ordenació de la taxa per la prestació del servei d'acollida als pisos socials, i aprovació de la seva ordenança fiscal número 22.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Economia i organització

Presentat per: Equip de governEscolta-ho