PLENS

Detall punt del ple

Proposta de reducció de retribucions del personal de l'Ajuntament i els organismes autònoms municipals i de les retribucions a càrrecs electes, en aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 sobre mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Resultat: Aprovat

18 vots a favor
3 vots en contra
2 abstencions

Àmbit: Serveis Interns i Innovació

Presentat per: Equip de governEscolta-ho