PLENS

Detall punt del ple

Precs, preguntes i interpel·lacions.

Resultat: Aprovat

Àmbit: Control dels Òrgans de Govern

Presentat per: Equp de governEscolta-ho