PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal Popular sobre el règim de transparència i publicitat de les retribucions dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i de les empreses depenents del mateix.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Esmenes de CiU

Àmbit: MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho