PLENS

Detall punt del ple

Moció institucional per a la promoció d’activitats agràries urbanes a Sant Cugat del Vallès, com a aproximació del ciutadà a la terra, l’afavoriment de l’autoconsum alimentari i la valorització de productes de proximitat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: MOCIONS INSTITUCIONALSEscolta-ho