PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes de la tresorera de l'Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel primer trimestre de 2017 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat

Resultat: Pendent (no debatut)

Àmbit: ECONOMIA I HISENDA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho