PLENS

Detall punt del ple

Proposta d’autorització d’ús temporal d’un bé immoble municipal a favor de l’entitat “Unió Ciclista Sant Cugat”

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: SERVEIS A LA CIUTADANIAEscolta-ho