PLENS

Detall punt del ple

Proposta de creació i constitució d’una Comissió Informativa especial per estudi de l’expedient administratiu 83003/10 modificació puntual del PGM dels àmbits Valldoreix i altres del municipi. (Exp: 8238/2016).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: URBANISME, MOBILITAT I HABITATGEEscolta-ho