PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte dels informes del Tresorer de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel primer trimestre de 2018 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: URBANISME, ECONOMIA I HISENDA

Presentat per: Equip de GovernEscolta-ho