PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 418/2017 - Exp. 35540/2020 - Josel, S.L. - Resolució 09.10.2017 - Aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic dels equipaments del Centre Borja i Campus Esade del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho