PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de resolució executiva d'arxiu de les actuacions del recurs contenciós administratiu número 300/2018 - Exp. 9552/2019 - Petroprix Energia, S.L. – Resolucions 11.10.2018 i 16.10.2018 - Pla especial urbanístic per a la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible, al carrer Cerdanya,

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho