PLENS

Detall punt del ple

Dictamen de modificació dels nivells de vinculació jurídica previstos en les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019, en la part referent als projectes de despesa amb finançament afectat. (Exp. 13365/2019).

Resultat: Aprovat

Vots a favor: PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES, ICV-EUiA i el regidor no adscrit Xavier Cortés
Vots en contra: PP
Abstencions: Cs, PP i el regidor no adscrit Dimitri Defranc

Àmbit: TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Presentat per: Equip de governEscolta-ho