PLENS

Detall punt del ple

Correcció d’errada material en el projecte de Modificació puntual del PGM en l’àmbit del nucli antic de Sant Cugat del Vallès. (Expedient núm. 83004/08 – X/08/4151

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: Territori

Presentat per: Equip de governEscolta-ho